De eerste inwonersinformatieavond van Dorpsraad Giessen – Rijswijk is prima bezocht. Nu was daar ook wel reden voor want er kwamen interessante sprekers en onderwerpen. Namens de dorpsraad begon voorzitter Hank van Helden de avond met een uitleg over waar de Dorpsraad nu staat en het grote belang van draagvlak vanuit de leefgemeenschap. Daarna kwam Renze Bergsma namens gemeente Woudrichem verslag doen over hoever het staat met de fusie tussen de gemeentes Woudrichem, Werkendam en Wijk en Aalburg. Namens stichting Trema deed manager Piet Slaats verslag van de plannen met de Nijenburgt en de Jager. Als laatste werd er over het icoonproject “ Wonen en Zorg “ gesproken door het team dat dit project begeleidt. De projectleidster hiervan is Marjolein Duif en namens het bestuur van de dorpsraad neemt Corina Buizer hieraan deel. Er was een leuke interactie en de Dorpsraad bedankt iedereen voor de aanwezigheid.