Na een langdurig proces is in de raadvergadering van 13 november jl. het centrumplan Giessen – Rijswijk goedgekeurd. De Dorpsraad is hierover zeer verheugd en wil hierbij het vele werk van Stichting Giessen-Rijswijk Eén onder de aandacht brengen. Ze zijn hier werkelijk jarenlang mee bezig is geweest.

We zien nu al uit naar het prachtige centrum wat van grote waarde zal zijn voor onze dorpen en wensen ontwikkelaar Bogor en bouwer Tankens een voorspoedige realisatie.