Informatieavond inwoners 29 november 2018 in “ de Jager “

De Dorpsraad Giessen-Rijswijk is begin dit jaar van start gegaan. Recent heeft u een “ Koppelaar Dorpsraad editie “ ontvangen waar alles te lezen is over de samenstelling, de doelstellingen en de werkwijze van de Dorpsraad . Hiernaast nodigen we u uit om aanwezig te zijn op de informatieavond voor inwoners van Giessen en Rijswijk die 29 november gehouden zal worden in “ De Jager “ en aanvangt om 20.00 uur. De Dorpsraad zal uitleggen waarom het belangrijk is dat de belangen van de leefgemeenschap van Giessen en Rijswijk behartigd worden in de gemeente Altena die één januari 2019 een feit is. Hiernaast zult u van Renze Bergsma de stand van zaken horen over de fusie van de gemeentes Wijk en Aalburg, Woudrichem en Werkendam. Ook zal een medewerker van Trema aanwezig zijn om hun plannen omtrent de Nijenburcht en de Jager duidelijk te maken. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de mogelijkheden voor wonen en zorg in onze dorpen waar de Dorpsraad bij betrokken is. Ook hierover zult u informatie ontvangen. U bent van harte uitgenodigd. Uiteraard wordt u met koffie ontvangen en is er gelegenheid om vragen te stellen.